Advies, training en behandeling op emotioneel, communicatief en energetisch gebied

Wat betekent energetisch werk?

Energetisch werk is werken met energie. En energie is een ruim begrip, alles is namelijk energie en zo is alles met elkaar verbonden. Voor mij is energie gelijk aan levenslichtkracht en bewustzijn. Het symbool yin & yang laat zien dat schijnbaar tegengestelde krachten elkaar uitdagen en in beweging houden. Het resultaat daarvan is verandering. Zo wordt ook jij in het leven uitgedaagd door de dingen waar je tegenaan loopt. Het leven heeft jou iets duidelijk te maken over wie jij bent en hoe jij in het leven staat. De kunst is deze energie te “lezen” en daar ben ik goed in. Ik kan zuiver waarnemen op allerlei lagen van bewustzijn. Ik ben heldervoelend, helderhorend en helderwetend.

Met onze gedachten, overtuigingen, emoties, houding, gedrag hebben wij invloed op onze beleving van wie wij zijn en de keuzes die wij maken. Dus wat zijn jouw gedachten en gevoelens precies? En waar komen ze vandaan? Zijn ze van jou zelf of heb je ze misschien ongemerkt ergens opgepikt van een ander? Wij staan in een constante wisselwerking met onze omgeving. Ook die omgeving heeft invloed op hoe wij ons zelf voelen en hoe wij handelen. Een energetische schoonmaak van je energieveld geeft weer helderheid, verbinding met de aarde en centreert jou in je eigen energie en licht.

Als wij ons niet veilig voelen om ons zelf te zijn of iets traumatisch hebben ervaren, dan reageert ons energiesysteem (lichaam, lichtlichamen of aura) en gaan wij ons zelf beschermen. We gaan overleven. Het is niet de bedoeling dat wij in angst leven, maar in liefde. Dit wil zeggen: werkelijk in verbinding zijn met jezelf en dus met het leven. Dit betekent ook dat jouw levensstroom vrij en rijkelijk stroomt en jou brengt wat jij je wenst in je leven. Om de angst los te kunnen laten, moeten wij uitzoeken waar die angst in oorsprong is ontstaan of gecreëerd. Dan kan de oorzaak geheeld, getransformeerd en zonodig verwijderd worden uit jouw energieveld, zodat het vertrouwen weer kan herstellen. Dat is energetisch werk.